Test Osobnosti Zdarma

Instrukce k vyplnění testu

Test bude přesný do takové míry, do jaké míry bude čestně odpovězeno na otázky.

Následujte níže uvedené instrukce:

  • Nepřemýšlejte nad otázkou příliš (dlouho).
  • Odpovězte na všechny otázky.
  • Jakmile jste otázku zodpověděli, pokračujte k další otázce.
  • Odpovídejte na otázky tak, jak si myslíte, že se má situace nyní.

Na otázky můžete odpovídat ANO, MOŽNÁ, nebo NE.

  • „ANO“ znamená ANO nebo PŘEVÁŽNĚ ANO.
  • „MOŽNÁ“ znamená MOŽNÁ nebo NEJSEM SI JIST/A.
  • „NE“ znamená NE nebo PŘEVÁŽNĚ NE.