Test Osobnosti Zdarma

  A M N

Děláte bezmyšlenkovité poznámky nebo bezmyšlenkovitě vznášíte obvinění, kterých později litujete?

Když jsou ostatní poplašení, zůstáváte vy poměrně klidní?

Listujete si jen tak pro zábavu v jízdních řádech, adresářích nebo ve slovnících?

Pokud byste byli požádáni o rozhodnutí, byli byste ovlivněni tím, zda máte k osobě, které se to týká, kladný nebo záporný vztah?

Zamýšlíte mít ve své rodině dvě nebo méně dětí, ačkoli by vaše příjmy a zdraví dovolovaly více?

Míváte někdy škubání ve svalech, i když k tomu není žádný logický důvod?

Dali byste přednost postavení, ve kterém byste nemuseli nést zodpovědnost za rozhodování?

Jsou vaše jednání ostatními považována za nevypočitatelná?

Myslíte si, že by se mělo vydávat více peněz na sociální zabezpečení?

Zajímají vás hodně ostatní lidé?